Bostadsaktiebolaget Svedalahem

Skåne län

Information

Bostadsaktiebolaget Svedalahem hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Svedala som är den kommunen där Bostadsaktiebolaget Svedalahem finns. I Svedala så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bostadsaktiebolaget Svedalahem tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Bostadsaktiebolaget Svedalahem har haft sedan 1994-01-01. Bostadsaktiebolaget Svedalahem har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsaktiebolaget Svedalahem så kan ni göra det genom att skicka er post till Bankg. 20, 233 31, Svedala men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-401140.

Svedala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Bostadsaktiebolaget Svedalahem Privat, ej börsnoterat.

Bostadsaktiebolaget Svedalahem har idag 556201-2517 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Nordgren, Alice Margaretha Gunilla -Seeger, Jan Tommy Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Bostadsaktiebolaget Svedalahem

Bolaget skall inom Svedala kommun förvärva, äga, förvalta, försälja fastigheter och låta bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

I Bostadsaktiebolaget Svedalahem så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Seeger, Jan Tommy som är född 1944 och har titeln Extern VD, Nordgren, Alice Margaretha Gunilla som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Delring, Birgitta Ingegerd som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjerpe, Leif Tage som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungdell, Sten Åke Roland som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordqvist, Solvieg Jonnes som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Bengt Åke som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnquist, Tom Erik Roland som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Jan Peter som är född 1957 och har titeln SuppleantGrönkvist, Johnny Daniel som är född 1988 och har titeln SuppleantJönsson, Tore Sigvard Christer som är född 1949 och har titeln SuppleantLovén, Susanne Birgitta som är född 1968 och har titeln SuppleantPersson, Thomas Ivar som är född 1966 och har titeln SuppleantSennertoft, Henrik Jesper som är född 1976 och har titeln SuppleantUlfshagen, Axel Örjan som är född 1942 och har titeln SuppleantThulin, Jan Anders Peter som är född 1962 och har titeln RevisorNilsson, Anders Erik som är född 1944 och har titeln RevisorssuppleantBengtsson, Gert Bertil Arne som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorÅkerman, Nils Gunnar som är född 1946 och har titeln LekmannarevisorLindberg, Anneli Birgitta Gisela som är född 1983 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÅman, Bengt Torsten som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.