Torups Gård Aktiebolag

Skåne län

Information

Torups Gård Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Svedala. Det är nämligen den kommunen som Torups Gård Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Torups Gård Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Torups Gård Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1972-01-10. Men sedan 1972-01-01 så har Torups Gård Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Torupsv. 530, 230 40, Bara. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Torups Gård Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-447108.

Svedala arbetar för att bolag som Torups Gård Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Torups Gård Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, bedriva museiverk- samhet genom att för allmänheten visa Torups slott, äga och driva jord- och skogsbruk med binäringar direkt eller indirekt genom bolag, bedriva stalluthyrning, avelsverksamhet samt tränings- och tävlingsverksamhet med hästar, bedriva värdepappershandel, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Torups Gård Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Torups Gård Aktiebolag och det är följande personer, von Leithner, Amelie Marika C som är född 1968 och har titeln VD, von Leithner, Amelie Marika C som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Herslow, Georg Carl-Fredrik som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Espert, Nils Åke Ingvar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Knutsson, Berth Åke som är född 1959 och har titeln Revisor, Ekdal, Bengt Iwe som är född 1943 och har titeln Revisorssuppleant.BDO Feinstein International Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Torups Gård Aktiebolag är 556156-4419.