HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Svedala och HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala är ett Bostadsrättsförening och skapades 1970-11-02. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Svedala där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala ska trivas.

I Svedala så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala och det finns flera verksamheter som är det idag i Svedala.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Elvingsson, Marianne Ann-Margaret -Johansson, Eva-Britt -Möller, Ulla Kristina -Nilsson, Nils Erik.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala är Bengtsson, Jan Kenneth som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Elvingsson, Marianne Ann-Margaret som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eva-Britt som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Ulla Kristina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Elvingsson, Ulf Helmer Eugén som är född 1939 och har titeln SuppleantLövgren, Per Magnus som är född 1965 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Organisten i Svedala har 746001-0809 som sitt organisationsnummer.