HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala är en verksamhet som finns i Svedala. I HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bjartling, Lena Birgitta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Per Magnus som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Klamméus, Eva Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Stén, Freddie Carl-Gustav som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnkvist, Jan Tommy som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Paxby, Bo Gustav som är född 1960 och har titeln SuppleantThulin, Elin Katarina som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Svedala arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2008-01-31.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bjartling, Lena Birgitta -Klamméus, Eva Maria -Stén, Freddie Carl-Gustav -Törnkvist, Jan Tommy

HSB Bostadsrättsförening Marbäck i Svedala har 716406-8871 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.