HSB Bostadsrättsförening Pollux i Svedala

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Pollux i Svedala vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Svedala så är HSB Bostadsrättsförening Pollux i Svedala ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Svedala arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Svedala och i Skåne län. Redan 1978-01-13 så skapades HSB Bostadsrättsförening Pollux i Svedala och företaget är har ej F-skattsedel.

716406-7238 är organisationsnummret för företaget som finns i Svedala.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Pollux i Svedala och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Pollux i Svedala så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Mats Jönsson, Jens Nielsen, Viggo Nordqvist samt Fredrik Persson, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Pollux i Svedala är Jönsson, Mats Ingmar Harald som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Jens Ulrik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordquist, Viggo Evert som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Tom Fredrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Evgård, Karl-Erik Juhani som är född 1948 och har titeln Suppleant, Karlsson, Marie Jeanette som är född 1958 och har titeln Suppleant.